Wednesday, July 27, 2011

Ke Hadapan Belakang

Transjantina, dia yang berperilaku
Belakang daripada jiwa sendiri

Tranvestit, dia yang berketerampilan
Belakang daripada jiwa sendiri

Transek, dia yang terasa, diri
Beza mutlaknya, tetapi jua sama
Belakang daripada jiwa sendiri

Homos, terjalin lah dia, dengan
Hadapan imej mutlak cerminan

Bi-dua, terjalin lah dia, dengan
Belakang, jua hadapan cerminan

Tri-tiga, terjalin lah dia, dengan
Belakang, jua hadapan cerminan
Penambahan se-transek juga

Ada satu lagi, hadapan dan hadapan
Satu hadapan terbiasa belakang
Istilah apa, pelosok dunia tahu

0 suara balas:

Post a Comment